Basert på lekkasje-uttalelser fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum, regnet Europower tidligere i dag på hvor mye kuttet i elavgiften innebærer for en vanlig strømkunde. Ut i fra det Vedum sa, kom vi frem til at det dreide seg om en tusenlapp.

Nå er budsjettforslaget lagt frem, og utregningen kan gjøres mer nøyaktig (se utregninger nederst i saken).

Gitt et årlig forbruk på 20.000 kWh, sparer en vanlig strømkunde 858 kroner. Beløpet er inkludert moms.

3 prosent

Om 858 kroner er en stor besparelse kommer an på øyet som ser. Det vi kan gjøre er å sette beløpet i perspektiv.

Om vi tar utgangspunkt i årets strømpriser, vil en strømkunde med 20.000 kWh i årlig forbruk, ende opp med en total strømregning på 28.500 kroner i 2021 (se beregning nederst i saken).

Holder dette prisnivået seg neste år, vil dermed regjeringens elavgift-rabatt utgjøre rundt 3 prosent av den totale strømregningen.

Uklart om ordningen er varig

Grepet regjeringen gjør er å redusere elavgiften i januar, februar og mars.

– Lavere avgift i januar-mars vil redusere strømregningen i vintermånedene, når den normalt er høyest, sier finansministeren i en pressemelding.

Den formuleringen kan tyde på at elavgift-rabatten i januar-mars skal være en varig ordning, men regjeringen skriver ingenting om det.

Regjeringen gir ingen forklaring på hvorfor de ikke reduserer elavgiften i kalde månedene mot slutten av året, altså i november og desember 2022.

At disse månedene ikke får elavgift-rabatt, kan tyde på at rabatten i januar-mars er et engangstilfelle.

Ikke riktige tall

Regjeringen skriver at de reduserer elavgiften med 8 øre fra januar til mars, og 1,5 øre resten av året. Dette er en sannhet med modifikasjoner, siden de da tar prisøkning med i betraktningen.

Når regjeringen øker bevilgningen til ulike andre formål, regner de ikke inn den generelle prisøkningen. Da oppgis økningen med det faktiske beløpet.

I realiteten reduseres elavgiften med 7,78 øre fra januar til mars, og 1,28 øre resten av året. De nye satsene blir henholdsvis 8,91 øre/kWh og 15,71 øre/kWh.

Elavgift 2021

Måned

Forbruk kWh

Elavgift

øre/kWh

Kroner per måned

Januar

2400

16,69

401

Februar

2140

16,69

357

Mars

2080

16,69

347

April

1660

16,69

277

Mai

1340

16,69

224

Juni

1120

16,69

187

Juli

1000

16,69

167

August

1140

16,69

191

September

1260

16,69

210

Oktober

1700

16,69

284

November

1920

16,69

320

Desember

2240

16,69

374

Sum

20000

------

3338

  • Beløpene i tabellen er avrundet, og eks. mva. Inkludert moms ender elavgiften i 2022 på 4172 kroner.
  • Fordelingen av forbruket per måned er basert på en graf budsjettproposisjonen.

Elavgift 2022

Måned

Forbruk kWh

Elavgift

øre/kWh

Kroner per måned

Januar

2400

8,91

214

Februar

2140

8,91

191

Mars

2080

8,91

185

April

1660

15,41

254

Mai

1340

15,41

206

Juni

1120

15,41

173

Juli

1000

15,41

154

August

1140

15,41

176

September

1260

15,41

194

Oktober

1700

15,41

262

November

1920

15,41

296

Desember

2240

15,41

345

Sum

20000

------

2651

  • Fordelingen av forbruket per måned er basert på en graf budsjettproposisjonen.
  • Beløpene i tabellen er avrundet, og eks. mva. Inkludert moms ender elavgiften i 2022 på 3315 kroner.

Total strømregning 2021

Måned

Forbruk kWh

Totalpris

øre/kWh

Per måned kroner

Januar

2400

113

2717

Februar

2140

112

2393

Mars

2080

103

2151

April

1660

106

1765

Mai

1340

112

1495

Juni

1120

119

1337

Juli

1000

125

1253

August

1140

144

1645

September

1260

186

2347

Oktober

1700

171

2905

November

1920

171

3281

Desember

2240

171

3828

Sum forbruk

20000

------

27117

Fastledd nettleie

------

------

1380

Totalt

------

------

28497

  • Europower understreker at utregningen er avhengig av strømavtale og nettselskap. Vi har brukt Elvia Sør sine satser for nettleie, og et påslag på 5 øre/kWh til strømsalgselskapet.
  • Beløpene i tabellen er avrundet, og inkludert mva. Prisen gjelder Østlandet (NO1). Prisene i Midt-Norge og Nord-Norge er mye lavere.
  • Totalpris øre/kWh i tabellen inkluderer både strømpris, påslag, nettleie og avgifter.
  • Siden prisen for november og desember ikke er klar, har vi brukt oktober-prisen for disse månedene.