Målet med den nye informasjonssiden er å gi strømkundene bedre grunnlag for å velge strømprodukt, forstå strømregningen og å bruke strøm smartere, ifølge Energi Norge. På nettsiden forklares det blant annet grovt hvordan