Som Europower har omtalt i flere saker, ser ulike myndigheter nærmere på hvordan salget