Hele 41 prosent av periodens leverandørbytter, totalt 54.000 bytter, ble gjennomført i september.

Det melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Årsaken er trolig at mange forbrukere byttet leverandør etter at de fikk ekstraordinært høye strømregninger på grunn av rekordhøye strømpriser i de tre sørligste prisområdene i august, ifølge NVE.

Strømpristoppen for hele landet ble nådd på Sørlandet i august.

Når man ser hele perioden under ett det imidlertid ikke store forskjeller fra tidligere år.

Sammenlignet med tredje kvartal 2001 og 2020 byttet husholdningene strømleverandør 7 prosent færre ganger, omtrent 9200 færre bytter, melder NVE.

Foto: nve

Flere på leveringspliktig

Antall husholdninger på leveringsplikt fortsetter å øketil 69.920 kunder, som mottok leveringspliktig kraftleveranse fra nettselskap ved utgangen av 3. kvartal. Det er omtrent 4600 flere strømkunder enn i 2. kvartal.

Den største økningen sammenlignet med forrige kvartal var kundene som hadde vært på ordningen mer enn seks uker og seks måneder. 57 prosent av kundene på leveringsplikt ved utgangen av tredje kvartal hadde vært på ordningen i mer enn 6 måneder.

I tredje kvartal fikk Tibber stor oppmerksomhet fordi selskapet gikk over til forhåndsfakturering. Det skjedde helt i slutten av september, altså i de siste dagene i kvartalet.