Fjordkraft har i løpet av det siste året måttet tåle skarp kritikk fra Forbrukerrådet. Nå topper imidlertid selskapet