Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Som Europower har skrevet om en rekke ganger klaget Forbrukerrådet i oktober 29 selskaper inn til Forbrukertilsynet.

Bakgrunnen er fenomenet innkjøpsavtaler. Dette er avtaler som fremstår som spotpris-avtaler, men som har et ukjent påslag som holdes skjult for kunden.

Forbrukertilsynet ga Forbrukerrådet tilnærmet full støtte, og påla 17 selskaper å endre på avtalene sine.

At resterende 12 selskapene ikke fikk samme pålegg, er det ulike årsaker til, opplyser tilsynet. Tre av selskapene hadde ikke innkjøpsavtaler likevel. Fem selskaper har bekreftet at de har fjernet eller endret på avtalene, mens klagen ikke er ferdigbehandlet for de fire siste selskapene.

Så av 29 selskaper var Forbrukerrådet klage berettiget for minst 22 selskaper, muligens 26 selskaper.

Patetisk

Faksimile børsmelding fra Fjordkraft. Foto: Oslo Børs

Det er ille nok i seg selv. Det som nesten er verre er de håpløse forsøkene strømsalgbransjen gjør for å forsvare seg. Fjordkrafts reaksjoner fremstår som patetiske.

Da Forbrukerrådet leverte klagen, sendte Fjordkraft ut en børsmelding med tittelen «Uttalelse vedrørende beskyldinger fra Forbrukerrådet».

I løpet av de første avsnittene brukes både «beskyldninger», «anklager» og «påstander» for å beskrive klagen.

– Påstandene fra Forbrukerrådet og eventuelle tiltak fra Forbrukertilsynet vil ha minimal påvirkning på konsernets lønnsomhet og videre vekst, avsluttet Fjordkraft-sjef Rolf Barmen børsmeldingen.

Så går det seks uker, og Forbrukertilsynet gir Forbrukerrådet tilnærmet fullt medhold. Fjordkraft er blant selskapene som får krav om å endre på avtalene sine.

Da sender selskapet ut en ny børsmelding:

– Vi i Fjordkraft er glade for at tilsynet nå har klargjort hvordan regelverket skal forstås, skriver Barmen.

Mens selskapet noen uker før skrev om beskyldninger og anklager, uttrykkes det nå glede for klargjøring av regelverket.

Som om reglene var uklare fra før. Det Forbrukertilsynet gjør er i hovedsak bare å liste opp relevante paragrafer i markedsføringsloven.

Lovbrudd ikke en bagatell

Nøkkelbegreper i disse paragrafene er urimelig handelspraksis og villeding av forbrukere.

– Dersom markedsføringen og informasjonen som gis ved bestilling ikke inneholder (…) konkretisering av priselementet og dets størrelse, vil den aktuelle handelspraksisen være lovstridig, skriver tilsynet i brevene.

Visste ikke Fjordkraft dette? Trengte de en klargjøring av loven? Selvfølgelig visste Fjordkraft bedre, de brydde seg bare ikke om det.

Sammen med de andre selskapene med tilsvarende avtaler satset de på at ingen myndigheter skulle bry seg.

Den vanlige forbruker vet ikke forskjellen på en spotpris-avtale og innkjøpspris-avtale. Hele hensikten med innkjøps-avtaler er å skjule et påslag for forbrukeren.

Nå gir Forbrukertilsynet ordre om at alle priselementer skal konkretiseres og være lett synlig.

– Selskapene må opplyse klart og tydelig om dette priselementet både i markedsføringen av strømavtaler og på bestillingssider på nett, skriver tilsynet,

Etter å ha takket for klargjøringen, forsøker Fjordkraft å bagatellisere hva pålegget går ut.

I den siste børsmeldingen skriver selskapet at det er «… enkelt for Fjordkraft å gjøre nødvendige justeringer slik at Forbrukertilsynets krav imøtekommes.».

Selskapet legger til at «…Fjordkraft med små tilpasninger kan fortsette å markedsføre og selge disse avtalene».

Det er ikke sant, det er bare Fjordkraft sin fremstilling av saken. Det er ikke en liten tilpasning å måtte avslutte lovbrudd og faktisk opplyse hva slike avtaler koster

Fjordkraft burde heller bedt Forbrukerrådet om unnskyldning for den unødvendige ordbruken om beskyldninger og anklager.

Konkluderte før konklusjonen

Faksimile pressemelding fra Energi Norge. Foto: Skjermdump

Nå kan vi hoppe til neste runde. Der ser vi at Energi Norge ikke er noe særlig bedre.

Runde to er at Forbrukerrådet sender en ny klage til Forbrukertilsynet. Denne gang handler det om å ikke varsle kundene om prisøkninger på en skikkelig måte.

Også denne gang er det Fjordkraft som blir klaget inn, men Forbrukerrådet sier at de har ytterligere 25 selskaper i kikkerten.

Dagen etter sender Energi Norge ut en pressemelding med tittelen «Forbrukerrådet med nye udokumenterte anklager».

– Kun kort tid etter at bølgene etter forrige klagesak er i ferd med å legge seg, går Forbrukerrådet igjen til krig mot strømbransjen. Også denne gangen med generaliserte og udokumenterte påstander, skriver Energi Norge.

Bølgene lagt seg?

Legg merke til datoene her. Forbrukerrådet varslet om den andre klagen 9. desember. Energi Norge sendte ut sin pressemelding 10. desember. Forbrukertilsynets avgjørelse om den første klagen kom 11. desember.

Dagen før Forbrukertilsynet varslet sin konklusjon er altså Energi Norges fremstilling at «…bølgene etter forrige klagesak er i ferd med å legge seg.»

Trodde Energi Norge virkelig at saken var ute av verden bare fordi det ikke lenger var daglige presseoppslag? Det sier litt om holdningen.

– Energi Norge kjenner til at flere aktører er «frikjent» og har fått saken henlagt av Forbrukertilsynet, prøvde organisasjonen seg.

Så varslet Forbrukertilsynets at 17 selskaper må endre praksisen sin, at seks hadde allerede gjort det, mens fire saker ikke var avklart.

Kun tre av 29 selskaper var «frikjent».

Energi Norge ikke troverdig

Hva er det Energi Norge egentlig holder på med?

Gjentatte ganger har de sagt at de tar kritikken av strømsalgbransjen på alvor. Men når Forbrukerrådet sender inn nok en klage, går de i angrepsposisjon og roper om «udokumenterte påstander» og at «…Forbrukerrådet går til krig mot strømbransjen.»

Dette vitner ikke om å ta kritikken på alvor. Tvert imot ligner det på bagatellisering og angrep på budbringeren.

Energi Norge vil helst ikke ha kritikken ut i offentligheten. De vil heller ordne det på kammerset der presse og strømkunder ikke har innsyn. Organisasjonen viser til at de har invitert ulike myndigheter med å komme med innspill til deres opplegg «Trygg Strømhandel» - som foreløpig er en tom nettside.

– Vi mener at konstruktive innspill til forbedring av ordningen er mer nyttig for strømkundene enn generaliserte og udokumenterte klager, skriver Energi Norge.

Men lureriet i strømsalg-bransjen har foregått i årevis. Energi Norge har ikke klart å endre på holdningene i bransjen, og strengt talt fremstår ikke organisasjonen som særlig troverdig i forsøket.

Det er i høyeste grad berettiget at Forbrukerrådet endelig reagerer både på innkjøpsavtaler og manglende varsling av prisøkninger.

Så lenge bransjen selv ikke klarer å rydde opp, er det åpenbart at myndighetene må bruke kraftigere virkemidler enn de har gjort tidligere.

Energi Norge bør slutte å klage på Forbrukerrådet, og heller vise reell vilje til å rydde opp.

I mellomtiden er det mysterium at seriøse medlemmer i Energi Norge ikke reagerer kraftigere. Lureriet i strømsalgbransjen setter hele kraftbransjen i vanry.

Medlemmene bør kreve at organisasjonen faktisk tar kritikken på alvor, og ikke bare si at de gjør det.

Les kommentarer i andre medier om samme tema: E24 og Energiteknikk.