– Vi mener det kan stilles spørsmål ved om markedsføringen er egnet til å villede