I årets tredje kvartal har Fjordkraft Holding ASA fått 11 000 nye mobilkunder og leverer et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner, som er en økning på 8 prosent i forhold til i fjor.