Pressemelding fra Lowell: Avtalen inkluderer kontrakt om innfordringstjenester, som betyr at Lowell overtar innfordringen knyttet til Fortums salg av strøm i Norden. Samarbeidet vil effektueres over de neste