Den 15. juli ble Espen Angerman Bruarøy overført fra strømselskapet GNP Energy til Tinde Energi, som inntil nylig har vært eid av GNP Energy. Som makspriskunde ble han mildt sagt overrasket da han så neste strømregning.

– Det var en vanvittig prisøkning. Det er jo useriøst, sier Bruarøy til Europower.

Bruarøy har makspris hos GNP Energy med avtalen «Folkepakka Garanti». Likevel hadde prisen gått fra 144 øre til 357 øre – og dette skjedde helt uten noen forvarsel fra selskapet. Europower har fått sett fakturaer og bestillingsbekreftelser fra GNP og Tinde.

Tidligere har Europower skrevet om at GNP Energys årsrapport viser at strømselskapet endte på 108 millioner kroner i negativ egenkapital. Europower har også skrevet om at GNP kvitter seg med tapskundene – tapskundene er da de som har gunstige fast- eller maksprisavtaler, slik som Bruarøy selv har.

– Jeg har jo spart tusenvis av kroner på den avtalen jeg har, men jeg er overrasket over at de gjorde det de gjorde, forteller Bruarøy.

Ikke første gang man ser slik praksis

Det som har skjedd er at GNP Energy har solgt deler av sin norske kundeportefølje til Henriksen Gruppen AS, som i dag eier Tinde Energi. Kundene som har blitt solgt, er de som har kontrakter med fastpris og makspris. Salget ble gjort 17. juni i år.

Forbrukerrådet oppgir at deres veiledningstjeneste allerede har mottatt et titalls henvendelser fra forbrukere som har fått slike regninger fra Tinde.

– Disse regningene er veldig simpelt satt opp, og gir ingen innsikt i hva man egentlig betaler for, skriver seniorrådgiver Thomas Iversen i en e-post til Europower.

Etter et halvår med stadig nye strømrekorder er det tydelig at det er flere strømselskaper som har solgt fast- og maksprisavtaler, sliter med å få økonomien til å gå rundt.

– Er dette et bransjeproblem?

– Det er på ingen måte første gang vi ser at selskaper endrer pristak eller avtaler hvor kundene kommer godt ut.

Advarer mot forhåndsbetaling

Etter langt om lenge fikk Bruarøy kontakt med strømselskapet. Det viser seg at han får beholde prisen, men må forhåndsbetale. Forbrukerrådet vil likevel advare mot å forhåndsbetale strømselskaper.

– Vi anbefaler ingen å betale for strømmen på forhånd. Da gir du i realiteten selskapet et usikret lån, hvor du kan ende med å tape pengene hvis selskapet går konkurs, forklarer Iversen.

Europower har også vært i kontakt med en annen kilde som forteller om lignende opplevelser med strømselskapene GNP Energy og Tinde Energi. Kilden kan fortelle at for å få beholde maksprisen ut bindingstiden, må vedkommende forhåndsbetale en helt annen pris.

Selv om avtaler som baserer seg på makspris ikke nødvendigvis er like trygt som en fastprisavtale, er det fortsatt en avtale.

– En avtale er til for å holdes. Dette gjelder selvfølgelig også hvis selskapet har garantert for en makspris i en avtalt periode, forteller Iversen.

Kjente ikke til forhåndsfakturering

Konsernsjef i GNP Energy, Gisle Sveva, kan fortelle at de ikke lenger kan ta ansvar for deres kunder som nå har blitt solgt til et nytt strømselskap.

– GNP Energy kan ikke ta ansvar for hvordan kundene håndteres av ny eier. GNP Energy har valgt å selge deler av sin portefølje for å redusere selskapets risiko og for å styrke selskapets inntjening og soliditet. Et sterkere selskap vil også være til fordel for de gjenværende kundene, forklarer Sveva i en e-post til Europower.

Sveva kan også fortelle at han ikke var kjent med at Tinde skulle gå over til forhåndsbetaling når de overførte eierskapet til selskapet.

– Avtalen dere inngikk med kundene som har bindingstid – gjelder den avtalen fortsatt?

– GNP Energy forholder seg til eksisterende avtaler.

Når det gjelder manglende varsling til kundene om denne endringen ber han Europower ta kontakt med Henriksen Gruppen AS.

– Det er ikke riktig at vi i GNP Energy uttaler oss om dialog med kunder vi ikke lenger har, sier Sveva.

Avtalevilkår

Ifølge GNP Energys avtalevilkår mellom privatkunde og GNP Energy Norge står det at «Folkepakka Garanti er en forvaltningsavtale med pristak, slik at man alltid har sikkerhet mot høye strømpriser.»

I de samme avtalevilkårene informeres det om at endring i pris eller betingelser vil bli varslet direkte minimum 14 dager innen endringen trer i kraft. Ingen av de to kildene Europower har snakket med har fått noe som helst varsel knyttet til de endringene som de nå opplever fra selskapet.

Europower har forsøkt å komme i kontakt med Tinde Energi via både telefon og e-post. Europower har også forsøkt å komme i kontakt med Tinde Energis eier via telefon og tekstmelding. Vi har likevel ikke lykkes i å få kontakt med Tinde Energi. Vi har sendt over spørsmål på e-post til Tinde som omhandler den plutselige prisveksten, forhåndsbetaling, bindingstid samt manglende varsling til eksisterende kunder om dette.