– Flere undersøkelser fra blant annet Forbrukerrådet og NVE viser dessverre at svært mange strømkunder ikke er godt nok kjent med innholdet i egne strømavtaler. I