Navn: Jens Bjørn Staff
Stilling: Konsernsjef
Arbeidsgiver: Skagerak Energi AS

– Er det for lett å være kraftprodusent i år?
– Det er lettere å være kraftprodusent i år, sammenlignet med i fjor. Det meste av norsk kraftproduksjon er i offentlig eie, og verdiene vi skaper kommer oss alle til gode gjennom skatter, avgifter og utbytter. Gode år betyr at vi kan investere i fornybar energiproduksjon og infrastruktur. Vi gis mulighet til å få nye forretningsmuligheter til å slå rot; innenfor vann, sol, hydrogen, fjernvarme og biogass. På kort og lang sikt sikrer dette bestående arbeidsplasser og det skaper nye grønne arbeidsplasser, og gir nye inntekter som kan pløyes tilbake til felleskapet.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
– Jeg startet i jobben i det koronakrisen brøt ut, og satt på hjemmekontor fra første dag. Jeg skulle selvsagt ønske meg en annerledes start, men måtte gjøre det beste ut av det. Når det er sagt, har vi gjennom hele pandemien hatt god fart i organisasjonen. Det hele har vært preget av at folk har vært fleksible, har funnet gode løsninger, og brukt de digitale hjelpemidlene som har blitt en del av vår nye hverdag.

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Det kommer nok an på øyet som ser, men det er ingen tvil om at det vi leverer inn i det grønne skiftet fortjener en større bevissthet og forståelse. Vi må bli bedre på historiefortelling – vi må snakke et språk som folk skjønner, på de arenaene folk er og skape en forståelse for hvilken positiv betydning våre leveranser har inn i folks hverdag.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Skal vi nå klimamålene, må energimiksen domineres av fornybare og utslippsfrie kilder. Så enkelt og så vanskelig er det.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Elektrifisering er helt nødvendig. Det grønne skiftet er avhengig av at det grønne apparatet - altså produksjon og distribusjon av kraft, kan levere energien som trengs. Jeg tror vi undervurderer spesielt behovet for ny og forsterket infrastruktur. Vi undervurderer også behovet for ny kraftproduksjon og vi undervurderer etterspørselssidens behov for forutsigbarhet. Det går heller ikke raskt nok. Vi kan ikke bruke fem til ti år eller mer for å bygge ut forsyning fram til grønn industri, skipsfart eller andre som har behov. Det bør vurderes strakstiltak for å endre rammebetingelsene til blant annet Statnett, nettselskaper for øvrig og NVE. Vi bør også søke mer kostnadseffektive løsninger for utbygging av infrastruktur. Jeg er klar over at dette er komplekst – og at kompleksiteten er total med så mange interessenter – men vi har ikke noe annet valg enn å få det til.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Jeg er generelt opptatt av å bidra og prøver å være bevisst på mitt eget energiforbruk, men jeg har helt sikkert mer å gå på.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Jeg syns det er synd at vindkraftdebatten er så polarisert og unyansert som den er blitt. Det er gode argumenter for å bygge ut vindkraft noen steder i vårt langstrakte land. Det er også gode argumenter for ikke å gjøre det overalt. Jeg håper vi alle greier å puste med magen og ta debatten på et tjenlig nivå. Vi trenger mer energi, og vindkraft er en del av løsningen.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Jeg har vurdert det en stund, og er fremdeles i den fasen. Solenergi er jo en del av energimiksen og vi har jo satt opp Norges råeste solcelleanlegg på Skagerak Arena, hjemmearenaen til fotballklubben Odd og vi har jo også gått inn i Isola Solar nå. Så det er klart jeg følger med på hvilken rolle sola spiller fremover i miksen vår, også privat.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Skagerak Energi og våre datterselskap er en del av det grønne apparatet som muliggjør at politikerne faktisk når de klimamålene de forplikter samfunnet til på vegne av oss alle. Skagerak er på lag med en grønn framtid. Det forplikter, og jeg er stolt av å være en del av dette laget.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– I fjor opplevde vi veldig lave strømpriser. I år er det motsatt. Jeg håper at prisene i framtiden blir høye nok til at vi får bygget ut mer fornybar produksjon. Samtidig håper jeg de blir lave nok til at folk og næring kan leve med dem.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Dette er komplekst. På den ene siden er det liten tvil om at vi som nasjon har gjort oss avhengig av inntektene fra olje og gass. Statsbudsjettet går ikke opp uten dem. På den annen side; jeg mener at det er et tidsspørsmål før det det fossile må fases ut. Gass med CO2-fangst vil imidlertid måtte stabilisere kraftsystemene, sannsynligvis i lang tid framover..

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Karbonfangst- og lagring må lykkes for å kunne nå utslippsmålene. Derfor heier jeg på disse prosjektene.

– Har du flyskam?
– Nei, jeg har nok ikke flyskam. Jeg syns generelt at vi ikke skal påføre hverandre alt for mye skam for hverken å fly eller andre ting. Men det er viktig at vi blir mere bevisste i både ord og handling. Når det er sagt, så flyr jeg i realiteten lite, og er glad for de mulighetene digitale verktøy har gitt oss.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Det er mye lesestoff om klima og energi som er interessant. Nesten for mye kan du si. Rapporter fra solide seriøse aktører er et must, men skal jeg trekke fram en bok, så må det bli Dag O. Hessens bok «Verden på vippepunktet». Den vil jeg anbefale alle å lese, og halve familien min fikk den i julegave av meg i fjor.