Avtalen som tilbys fra 1. januar innebærer timespot med et påslag på 2,8 øre/kWh, samt et