Itera og Thema Consulting har i en egen rapport gjort en gjennomgang av hele strømsalgsmarkedet, og der