Det kommer frem i et brev fra statsråd Kjersti Toppe (Sp). Hun er barne- og familieminister, men har også ansvar for forbrukersaker inkludert av strømavtaler.

– Vi må først se hvordan de nye reglene fungerer før vi vurderer ytterligere grep, skrev hun i et brev til Stortinget i går.

Temaet er variable strømavtaler, og det er Venstre-representanten Grunde Almeland som har tatt opp spørsmålet med statsråden.

– Vil statsråden revurdere adgangen strømsalgselskaper har til å tilby variable strømavtaler, spurte han.

Almeland viser til at variable avtaler er krevende for kunder å forstå rekkevidden og konsekvensene av.

Vil avvente

Tre tilfeller av svært høye priser på variable avtaler har blitt kjent gjennom medier den siste tiden, henholdsvis fra LOS (Agder Energi), Fjordkraft og Fortum.

– Det er på høy tid at forbrukerministeren ser på regelverket på nytt med formål om å begrense adgangen til å tilby variable avtaler, skriver Almeland.

Den korte versjonen er at det vil Toppe ikke gjøre. I det lange svaret viser hun til alle regelendringene som trådte i kraft 1. november, blant krav til faktura-informasjon og utvidet varslingsfrist for avtaleendringer.

– Det er bare tre uker siden de nye reglene trådte i kraft. Jeg mener at vi først må se hvordan de virker før vi tar ytterligere grep, skriver statsråden.

Appellerer til skikk og bruk

Hun sier seg enig med Almeland om at variable strømavtaler kan være krevende for kundene å skjønne konsekvensene av. Likevel argumenterer hun Toppe imot et forbud nå.

– Tidligere faglige utredninger har ikke tilrådd et forbud mot bestemte avtaletyper. Å forby variable strømavtaler er et inngrep i markedet som kan bli aktuelt, men det må eventuelt utredes først, skriver Toppe.

Altså en «vente-og-se»-holdning, med en ørliten åpning forbud en gang i fremtiden. I mellomtiden appellerer statsråden til selskapenes skikk og bruk:

– Strømbransjen har en jobb å gjøre med å sørge for at de har forbrukernes tillit ved å lage forbrukervennlige avtaler. Jeg forventer at bransjen opptrer ryddig og etterrettelig i møte med forbrukerne, særlig i en tid der mange er urolige for økende priser, skriver hun.

I forrige uke varslet to andre selskaper, Norges Energi og Gudbrandsdal Energi, at de vil droppe å selge variable avtaler.