Kraftriket, som per i dag omfatter rundt 86.000 strømkunder, utvikler også tilbudet til kundene. I midten av mai ble det