Mandag blir det enda en gang satt ny prisrekord i Sør-Norge. Døgnprisen er i NO1 (Østlandet) og NO2 (Sørlandet) er henholdsvis 131,4 øre og 131,5 øre. Altså nesten identisk, og begge prisene godt over forrige toppnotering.

Rekorden fra sist onsdag ble dermed ikke stående lenge. Da var døgnprisen i de to områdene likt med 128,6 øre/kWh

Den høyeste timeprisen mandag er i tidlig på dagen mellom 8 og 9. Da er prisen 253,3 øre/kWh i både NO og NO2.

Når prisen er så høy, utgjør momsen 63 øre. Legger man på nettleie og andre avgifter passerer prisen ut til forbruker 350 øre/kWh - riktignok avhengig av hvilken strømavtale og nettleie man har.

Sju ganger dyrere i sør

Prisen er høy gjennom hele døgnet. Kun en enslig time i disse prisområdene er timeprisen under én krone (før avgifter). NO5 (Vestlandet) ligger også høyt opp med en døgnpris 122 øre/kWh.

Samtidig fortsetter det med ekstremt store forskjeller mellom nord og sør. Mens døgnprisen i NO1 og NO2 altså ligger på 131 øre/kWh, prisen i NO3 (Midt-Norge) og NO4 (Nord-Norge) bare 19 øre/kWh.

Døgnprisen i sør er altså nesten sju ganger så høy som i nord. Den timen kundene i Sør-Norge betaler 253 øre (før avgifter) betaler kundene i nord mindre enn 20 øre (en del kunder i nord slipper avgifter).

Systemprisen uten verdi

Midt opp i det hele er den nordiske systemprisen satt til 91,7 øre/kWh mandag. Altså langt over Nord-Norge og Nord-Sverige som vaker rundt 20 øre, og langt under Sør-Norge (131 øre), Sør-Sverige (148 øre) og Danmark (177 øre).

Det finansielle markedet har frem til nå forholdt seg til systemprisen, men nå gir det snart ingen mening lenger. På samme måte som gjennomsnitt-temperaturen i stekeovnen og dypfryseren er helt irrelevant.

– Det er en bra sammenligning. De store differansene er jo ikke bra for noen, sier Sigvald Maldal i Akershus Energi.

Selv om produsentene tjener godt, mener han at bransjen ikke er tjent med de store svingningene.

– Det er kanskje fest for produsentene i sør, men likevel er det ikke bra i et lengre perspektiv. Som produsent ønsker man mer forutsigbare priser og ikke ekstreme svingninger. Det er jo helt håpløst å prissikre seg i det nordiske markedet. De 11 prisområdene i Norden er jo over alt på prisstigen, sier Maldal.

– Bevisstløs utbygging i nord

Sigvald Maldal, direktør for energihandel i Akershus Energi. Foto: Akershus Energi

– Har systemprisen noe verdi slik markedet er i dag?

– Nei, som sikringsinstrument har jo den ikke det. Det er mange risikoer man påtar seg. En nord-norsk produsent som har sikret seg mot systempris, har det jo ikke så hyggelig nå. Nå taper man i begge retninger. Det forklarer markedsutviklingen på de lengre produktene, og hvorfor man handler langt frem, sier Maldal.

– Hvorfor blir det sånn?

– Det er en skjevfordeling av ressursene, med vått i nord og tørt i sør. Dette er forsterket av at kablene kom inn med helt ekstreme priser på gass i Europa. Så kan hevdes at det har vært en bevisstløs utbygging av vindkraft i nord. Nå setter jeg det litt på spissen, men det er jo ikke bra at vi har så store forskjeller, hverken for de i nord eller i sør, sier han.