For snart ett år siden omtalte Europower strømsalgselskapet Elekt for første gang. Da presenterte de seg som selskapet som hadde en helt ny måte å selge strøm på. Metoden som da ble presentert var at Elekt skulle hente fakturaen fra konkurrenter direkte i nettbanken, og deretter halvere påslaget.

Nå har noe endret seg det siste året, og Elekt tilbyr nå en mer tradisjonell avtale, der de selger spotavtale med et påslag på 1 øre/kWh, med en varighet på 24 måneder.