I en melding fra Landbruks- og matdepartementet fremgår det at også denne gruppen nå vil få en kompensasjon for høy strømpris i månedene desember til og med mars. I likhet med husholdningskundene vil de få dekket 55 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh i desember og 80 prosent i januar til og med mars.

For husholdninger er det et tak på 5.000 kWh i måneden, mens det for jordbruket settes et tak på 20 000 kWh i måneden. Dette er i tråd med innspillene fra næringen. For veksthusnæringen blir det ikke ingen øvre grense.

– Det har vært en betydelig økning i strømkostnadene. For jordbruket kommer dette i tillegg til økning i rekke andre kostnader, og likviditetssituasjonen er svært krevende for mange bønder. Det har derfor vært viktig for meg å komme med gode løsninger som kan bidra til å bedre situasjonen. Jeg er opptatt av at pengene til bøndene skal utbetales så raskt som mulig og Landbruksdirektoratet tar sikte på å starte med utbetalinger mot slutten av februar, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp)

Kompensasjonen utbetales av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Ordningen skal ikke være søknadsbasert.

Utforming ut over dette arbeides det nå med å få på plass. Forslaget til kompensasjonsordning for strøm for jordbruk og veksthus vil bli lagt fram for Stortinget i en proposisjon, så raskt som mulig.

Kommer i tillegg

Statsråden presiserer i meldingen at kompensasjonen for økte strømutgifter kommer i tillegg til de 754 millioner kronene det ble enighet om i tilleggsforhandlingene i slutten av oktober, og som utbetales i februar.