Saken er oppdatert med tall fra sluttnoteringen fredag. Beløpene er derfor enda lavere enn i den opprinnelige artikkelen.

At prisen på elsertifikater ville bli lav visste man allerede man så det ville bli overutbygging. Analytikere antok tidligere at prisen ville stabilisere seg på rundt 10 SEK/MWh.

Nå ligger imidlertid sertifikatprisen betydelig lavere. Sluttnotering spotpris hos SKM fredag var 3,30 svenske kroner, som er all-time low. Kontrakter frem i tid er priset til 3,75 svenske kroner.

Når prisen nærmer seg null, betyr det at også kostnaden for forbrukeren nærmer seg null.

Vårt regnestykke viser at prisen på sertifikater inkludert moms nå er i 0,08 øre/kWh for norske strømkunder. Med et standard strømforbruk på 20.000 kWh er dermed sertifikatkostnaden så vidt over 16 kroner i året.

Pris, kvoter, valuta og avgift

Å regne om spotprisen på elsertifikater til norsk forbrukerpris, krever flere regneoperasjoner. Vårt regnestykke ser slik ut:

  • Spotpris sertifikater 13. november: 3,30 svenske kroner/MWh (kilde: SKM)
  • Svensk/norsk kronekurs 13. november: 105,45 (valutakilde: Norges Bank)
  • Norsk pris: 3,30 SEK x 1,0545 = 3,48 NOK/MWh
  • Per kWh: 0,348 øre/kWh
  • Kvoteplikt 2020: 0,186 (kilde: Forskrift elsertifikater)
  • Kvote x pris: 0,348 øre/kWh x 0,186 = 0,065 øre/kWh
  • Avgift: 0,065 øre + 25 prosent mva. = 0,081 øre/kWh
  • Årlig kostnad ved standard strømforbruk: 20.000 kWt x 0,081 øre = 16,20 kroner

Ikke mye i påslag

I tillegg må man regne med at strømsalgselskapene har noen administrative kostnader. Det er også naturlig at aktørene har også kjøpt inn et visst volum sertifikater til en høyere pris.

Tidligere var det vanlig at strømavtaler hadde et eget påslag pr kWh som skulle dekke elsertifikater, gjerne godt over markedsprisen.

Nå er reglene at kostandene legges inn i det generelle påslaget, men fortsatt er det vanlig med formuleringer som at påslaget er «…inkluderer lovpålagte elsertifikater…».

Når kostnaden bare er under 0,08 øre/kWh ser strømsalg-selskapene seg neppe tjent med å opplyse hvor liten kostanden med sertifikater egentlig er.

Kraftprodusenter som selger sertifikater kan jo merke seg følgende formulering fra SKMs ukentlige nyhetsbrev sendt ut fredag ettermiddag:

– Prisene er så lave at spørsmålet er hvor viktig er det egentlig for de prosjektene som risikerer å havne utenfor sertifikatsystemet å skynde seg for å rekke fristen, skriver SKM.

Langt over målet

En gjennomgang Europower har gjort tidligere, viste at strømselgerne i 2017 satt igjen med to tredjedeler av det norske strømkunder betalte for sertifikatene.

Senere har NVE gjort om på rapporteringen slik at det ikke lenger er mulig å regne på denne fordelingen.

Den siste månedsrapporten fra NVE viser at det vil være 62 TWh sertifikatproduksjon i Norge og Sverige ved utgangen av 2021. Målsettingen for ordningen var 46,4 TWh.