Etter nyttår har de fleste leverandørene justert opp sine variable priser noe for å bake inn elsertifikatkostnaden. Telinet Energi