I en undersøkelse Norstat har foretatt for Forbrukerrådet fremgår det at en av fem fortsatt ikke vet hva slags strømavtale de har. De aller fleste vet heller ikke hva de betaler for strømmen, enten de har fastpris, variabel pris eller spotavtale, som de fleste opplyser at de har.

Europower Energi har tidligere omtalt at undersøkelsen viser at over halvparten av strømkundene sjelden eller aldri bytter strømleverandør. Det er kanskje ikke så overraskende når vi vet at pris er den viktigste driveren for å skifte avtale, men svært få kunder kjenner til hva prisen faktisk er. Det gjelder uansett hva slags avtale de har.

Aner ikke hva markedsprisen er

I undersøkelsen fremgår det at en av fem, ikke vet hva slags strømavtale de har. Blant dem som kjenner til egen avtale er det imidlertid flest som har spot-avtale. Årsaken til at de har valgt denne avtaleformen er trolig hva man har hørt av anbefalinger, ettersom hele 67 prosent av samtlige i Norstats undersøkelse (totalt 1059 spurt) ikke ante hva spotprisen var den dagen de ble spurt.

Spørsmålet var;

«Spotprisen på strøm bestemmes av kraftbørsen Nord Pool, og prisen kan endre seg fra dag til dag. Strømforbruk måles i kilowattimer (kWh), og spotprisen angis i øre per kWh. Vet du omtrent hva spotprisen på strøm er i dag?»

To av tre kunne ikke angi en omtrent pris, og av dem som oppga et svar, var det kun 20 prosent som oppga svar innenfor intervallet prisen lå på i perioden før undersøkelsen ble gjort. Det viser at kun 6 prosent av de spurte hadde en anelse om hva spotprisen lå på.

Dette er interessant, sett i lys av at hele 68 prosent av de spurte mener at pris er den viktigste årsaken til å skifte avtale.

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket mener undersøkelsen fra Norstat viser at forbrukerne ikke har de riktige verktøyene for å ta informerte valg når det gjelder strømavtale. Foto: Forbrukerrådet

Lav pris kan forklare noe

At kunnskapen om pris er såpass lav, kan også skyldes at strømprisen har vært relativt lav det meste av året, og til dels ekstremt lav det siste halve året.

Blyverket er ikke uenig i det, men mener det ikke fritar strømleverandørene og bransjen fra å legge til rette for enkel prisinformasjon til kundene.

– Det undersøkelsen viser er at forbrukerne ikke har de riktige verktøyene for å ta informerte valg. For å kunne ta informerte valg, mener vi at flere burde ha kunnskap om hva avtalen heter og hva sånn cirka strømprisen er om dagen, og hva påslaget er. Ellers blir det vanskelig å sammenligne med andre tilbud, påpeker hun overfor Europower Energi.

Bekymret, men har ingen løsning

– Det er det som bekymrer oss. Forbrukermakten er ikke reell når man har et asymmetrisk informasjonsforhold mellom forbruker og leverandør. I alle andre marked er prisene enkle å forstå. Man trenger bare kaste et blikk på prislappen, så vet man hva en vare eller tjeneste koster. Strømprisen er derimot et komplisert regnestykke som nesten ingen klarer å løse. Da mister vi muligheten til å ta informerte valg. Det gjør at vi kan bli lurt, men kanskje også vegrer vi oss seg for å bytte avtale, sier Blyverket.

Hun er svært bekymret over funnene og mener prisen på strøm må forenkles kraftig. Nå ber hun myndigheter og strømbransjen om å se på hvordan man kan få på plass en pris som gir et reelt bilde av hva strømmen faktisk koster.

– Men hvordan ser dere for dere at det skal være praktisk mulig med spotpris som varierer fra dag til dag, og nå også hvor forbrukerne betaler timepriser med påslag?

– Vi sitter ikke med fasiten på dette i dag, men det er et behov for å gjøre prisinformasjonen mer tydelig. På strømpris.no får man oppgitt en estimert månedspris. Det er en type løsning. Det gjelder å gi forbrukeren et reelt bilde av hva man får til hvilken pris. Da blir det enklere å sammenligne, sier Blyverket, som understreker at det er behov for en enklere prisinformasjon og at enhetspris er en mulig løsning.

Hvordan man praktisk skal få til enhetspris med en pris som varierer hele tiden, har Forbrukerrådet ikke et klart svar på i dag.

– Usunn konkurranse

Blyverket har også tidligere gått hardt ut mot bransjen og bedt om at de skjerper seg, og sparer ikke på kritikken denne gangen heller;

– Konkurransen i strømmarkedet er usunn, og aktørene konkurrerer i liten grad om å tilby prisgunstige avtaler. Det trenger de ikke fordi vi som kunder uansett ikke aner hva prisen er. Da kan de heller konkurrere om å kapre kunder og fortsette å selge oss strømmen dyrt, påpeker hun.