Å beregne strømkostander til en elbil varierer av en rekke faktorer som bilmodell, kjørelengde, kjørestil og ladetidspunkt.

Men med dagens prisnivå i Sør-Norge er det strømprisen som virkelig gjør utslaget. Til tross for et kraftig prisfall onsdag, er snittprisen svært høy så langt i oktober.

I beregningen under legger vi til grunn at all lading skjer hjemme med egen lader. Benytter man seg av offentlige ladere, er det helt andre strømpriser som gjelder.

Regnestykket gjelder Sør-Norge. Som Europower har skrevet om i en rekke saker, er det for tiden ekstremt stor differanse i strømprisen mellom Sør-Norge og landet for øvrig.

Månedsforbruk på 205 kWh

Strømforbruket til en elbil/elbilfører er individuelt, men for å regne på det må vi sette inn noen tall. Vi tar utgangspunkt i at SSB oppgir at gjennomsnittlig kjørelengde for nyere personbiler er 13.500 km årlig, altså 112,5 mil per måned.

Strømforbruket til elbiler oppgis i WLTP. Dette er imidlertid ideelle tall oppgitt fra leverandør, og er gjerne er lavere enn reelt forbruk.

For å sette inn et reelt tall har vi tatt utgangspunkt i Elbilforeningens test av Volkswagen ID4. Dette er en mye solgt bil som ligger midt på treet i forbruk. I testen hadde denne bilen et forbruk på 1,82 kWt per mil med blandet kjøring.

Multipliserer vi 112,5 mil med 1,82 kWh/mil får et månedsforbruk på 205 kWh.

Ekstremt dyrt, ekstremt billig

Så over til strømprisen. I oktober i fjor var strømprisen i Sør-Norge 14,2 øre/kWh. (Snittpris NO1, NO2 og NO5). Så langt i oktober i år (til og med 20. oktober) er gjennomsnittlig døgnpris i disse tre prisområdene 103,8 øre/kWh.

Imidlertid er både oktober 2021 og oktober 2020 ekstreme strømpris-måneder. I år er strømmen ekstrem dyr, i fjor var den ekstremt billig.

Vi tar derfor med oktober 2019 som et sammenligningsgrunnlag. Da var månedsprisen 37,1 øre/kWh i gjennomsnitt i de tre prisområdene i Sør-Norge.

For å regne hva forbruker må betale må vi legge på nettleie, moms og andre avgifter. I regnestykket har vi lagt til grunn gjennomsnittlig energiledd til de største nettselskapene de respektive årene. Fastleddet i nettleien er ikke tatt med, men endringer i elavgiften tatt med.

Vi legger også på et påslag på 5 øre/kWh til strømselskapet. Det er ikke et spesielt billig påslag, men siden mange forbrukere velger dyre strømavtaler, er det et reelt tall.

Da ser regnestykket slik ut (avrundet):

Ladekostander elbil

Faktor

Oktober 2019

Oktober 2020

Oktober 2021

Strømpris

37 øre/kWh

14 øre/kWh

104 øre/kWh

Forbruker betaler

96 øre/kWh

67 øre/kWh

177 øre/kWh

Forbruk elbil

205 kWh

205 kWh

205 kWh

Sum

197 kroner

137 kroner

362 kroner

2,6 ganger så dyrt

Det er altså grovt regnet 2,6 ganger så dyrt å lade elbilen nå, sammenlignet med oktober i fjor. Sammenlignet med oktober 2019 er det 1,8 ganger så dyrt.

Europower understreker at dette ikke er et nøyaktig regnestykke for alle elbilister. Særlig kjørelengden vil påvirke sluttsummen. Beregningen gir imidlertid et godt bilde av forskjellene på lade-kostnadene med dagens prisnivå sammenlignet med tidligere år.

Regnestykket i denne saken tar utgangspunkt i hjemmelading. Bruker man offentlig ladere er det helt andre priser som gjelder. Foto: Shutterstock

Bensinbil mye dyrere

En like relevant sammenligning er hva det koster å lade en elbil i forhold til å fylle tanken på en bensinbil. For det er ikke bare strømprisen som er høy for tiden, bensinprisene har også gått opp.

Igjen er det en rekke faktorer som spiller inn. Vi lar kjørelengden være den samme med 112,5 mil månedlig, og setter gjennomsnittlig forbruk til 0,8 liter/mil (blandet kjøring).

Med pumpepris på 18 kroner literen blir dermed drivstoffkostnadene til en bensinbil 1620 kroner. Det er 4,5 ganger så mye som det koster å lade elbilen med dagens høye strømpriser.