Det kommer frem i et brev NVE/RME har sendt til Olje- og energidepartementet. Brevet inneholder en lang rekke