– Viddakraft er et selvstendig strømselskap uten statlige interesser og er ikke et mellomledd, skriver selskapet om seg selv på nettsidene.

Hvordan et selskap som kjøper inn strøm og selger den videre ikke er et mellomledd, blir ikke forklart.

Men forretningsideen er klar; Viddakraft vil rekruttere kunder blant annet fra de som ikke har norsk som morsmål.

– Vi er det første strømselskapet i Norden som kommuniserer med sine kunder på det språket de kan best. Vi tilbyr nettsider, avtaler og avtalevilkår på 15 forskjellige språk, skriver Viddakraft.