Konsulentselskapet Thema og teknologiselskapet Itera lager en rapport om strømmarkedet hvert halvår. Der tar de for seg utviklingen