Det er kaldt i nesten hele landet samtidig , og det gir store utslag i strømforbruket. Ifølge Statnetts grafikk var strømforbruket i Norge mellom 8 og 9 torsdag 25.146 MWh. Dette er første gang at strømforbruket i Norge har vært over 25 GWh i løpet av en time.

Også den neste timen var det høyt forbruk med 24.963 MWh. Det ville ha vært ny rekord hadde det ikke vært for den foregående timen.

Forrige forbruksrekord ble satt 15. januar i år da forbruket nådde 24.536. Så må vi tilbake til januar 2016 for å finne rekorden før det igjen.

Over 2 kr/kWh

Strømprisene i dag torsdag er moderate, kulden tatt i betraktning. Døgnprisene varierer mellom 42 og 61 øre/kWh avhengig av hvor man bor i landet.

I morgen fredag blir de betydelig høyere på Østlandet, men lavere i Nord-Norge. Døgnprisen varierer fra 36 øre/kWh i nord, til 81 øre på Østlandet og Vestlandet.

I enkelttimer skyter prisen i været i morgen. Særlig på Østlandet (prisområde NO1 Oslo) og på Vestlandet (prisområde NO5 Bergen).

I timen fra klokken 08 til 09 er strømprisen 207 øre/kWh, og den neste timen 204 øre/kWh, i disse områdene. Også i timen fra 10 til 11 er det høy pris med 182 øre/kWh

Så roer det etter hvert seg ned, og prisen legger seg under 70 øre/kWh de neste timene. Unntaket er timen fra klokken 17 til 18 da prisen vil være 92 øre.

Det er Nord Pool som ut i fra antatt forbruk og etterspørsel setter prisene for hvert enkelt prisområde påfølgende dag.

Importerte

Tilbake til dagens situasjon: Også produksjonen var høy i dag tidlig, men det ble ikke satt ny rekord. På det høyeste var produksjonen 25.003 MWh i løpet av en time. Det skjedde mellom kl. 09 og 10.

Den norske produksjonsrekorden ble satt lørdag 16. januar i år, i timen fra kl. 17 til 18. Da ble det produsert 27.698 MWh i løpet av en time.

I timen med det høyeste forbruket i dag (så langt), var produksjonen 24.920 MWh, altså lavere enn forbruket. Dette er første gang i år at Norge har importert kraft under en forbrukstopp.

I januar og februar har Norge importert strøm i deler av døgnet, men bare når forbruket har vært lavt og vi har kunne hente billig strøm fra andre land, gjerne om natten. Når forbruket topper seg, har produksjonen blitt skrudd opp og ligget over forbruket.

Men det skjedde altså ikke denne gangen. Den timen forbruket var på det høyeste i dag importerte Norge 226 MWh.

Foto: Statnett