EUs mål om å redusere utslippet av klimagasser med 55 prosent innen 2030 fører til mange ulike endringer. Det innebærer også at bilparken må moderniseres, slik at flere kjører utslippsfrie biler og de totale utslippene reduseres. Det skriver Elbil24.

Europaparlamentet melder at medlemmene med klart flertall går inn for et forslag om å stille strengere krav til antall ladestasjoner og hydrogenstasjoner på veiene.

En ladestasjon per 60 kilometer

Kravet for ladestasjoner er foreslått satt til minst én ladestasjon per 60 kilometer med hovedvei.