I det siste har tre offentlige etater tatt til orde for å stramme inn på utforming og markedsføring av strømavtaler. – Det er mange uoversiktlige strømavtaler, og markedet