I august i fjor vedtok RME (Reguleringsmyndigheten for energi) at Elvia og andre nettselskaper har lov til å kontrollavlese og å fastsette gebyr for kostnader