Elekt er den siste i rekken av nye selskaper som prøver