2020 var et år med svært lave kraftpriser gjennom store deler av året. Videre gjorde Covid-19 pandemien om på hverdagen