I en melding fra Ringerikskraft heter det at de girer opp satsingen på ladeinfrastruktur, når investeringsfondet Cube kommer inn på eiersiden i Kople, ved å forplikte seg til å tilføre Kople 390 millioner kroner i løpet av en periode på fire år.

– Partnerskapet med Cube gir finansiell styrke og et internasjonalt perspektiv på videre vekst og utvikling for Kople. Kople vil beholde sin lokale forankring med hovedkontor i Hønefoss, samtidig som ladenettverket vil vokse både i det norske og nordiske markedet med den betydelige satsingen Cube har forpliktet seg til de neste årene, sier konsernsjef Alf Inge Berget i Ringerikskraft.

Nå blir Cube også majoritetseier i Kople. Ringerikskraft selger en andel av sine aksjer til Cube slik at Ringerikskraft sin eierandel i Kople utgjør 44,2 prosent etter transaksjonen. Eierandelen vil reduseres til 30 prosent innen 2025.

– Vi er begeistret over å ha inngått partnerskap med Ringerikskraft-konsernet for å styrke Kople i å bygge en av de ledende ladeoperatørene i Norge og Norden. Investeringen illustrerer Cubes strategi i å investere i Europeiske mellomstore infrastruktur selskaper gjennom å bidra til å sikre deres vekst med et langsiktig perspektiv, sier Stéphane Calas, som er Managing Director of Cube Infrastructure Managers, i meldingen.

Kople har 14 ansatte og hovedkontor på Hønefoss. Daglig leder Joar T. Brunes er glad for støtten til selskapets videre vekst.

– Vi er takknemlige for Ringerikskrafts støtte i å bygge Kople, og deres bidrag til stor vekst siden oppstarten. Nå gleder vi oss over å få Cube inn som majoritetseier, og er spent på den videre reisen og veksten sammen, sier Brunes.