Navn: Stian Tvede Karlsen
Stilling: Communications Manager
Arbeidsgiver: Scatec ASA

– Dere har jo stått midt i en enorm belastning de siste ukene. Hvordan har den siste tiden vært for dere?
– Det har helt klart vært en ekstraordinær situasjon, både for våre ansatte og oppmerksomheten vi opplevde fra mediene. Etter julebordet ble de fleste av våre ansatte i Norge koronasyke og alle ble satt i karantene. Heldigvis ble alle relativt raskt friske og vi er jo vant til å jobbe hjemmefra de siste snart to årene. Våre ansatte opplevde også et stort press fra mediene om å fortelle om sine personlige opplevelse av julebordet og sykdomsforløp. Vår rolle som beredskapsgruppe, og min rolle som ansvarlig for mediekontakt, har vært å støtte og gi råd.

– Ja, for hvordan var det for deg å stå i dette som kommunikasjonsansvarlig?
– Jeg har bakgrunn fra å jobbe med medier i sør-afrikansk politikk, så det skal litt til å sjokkere meg eller vippe meg av pinnen. Det kom godt med, for pressen har forståelig nok en oppgave om å formidle en historie det er stor interesse for. Når NRK omtalte julebordet som potensielt verdens største omikronutbrudd var det som å skru på en bryter, og verdenspressen ringte fra alle kanter. Beredskapsgruppen har jobbet godt under hele pandemien, og det hjalp oss veldig i håndteringen av utbruddet og meg i kommunikasjonsarbeidet. Vi har også regelmessige beredskapsøvelser som gjør at vi var godt forberedt.

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Noe som får for lite oppmerksomhet, er potensialet Norge har for å bli en stormakt innen fornybar energi globalt, på samme måte som vi er det på olje og gass.

– Og får solenergi den oppmerksomheten den fortjener?
– Ikke i Norge! Vi har fått mye gratis med ren energi fra vannkraft, men med dagens kostnadsnivå og teknologi, kan solenergi bli en viktig energikilde også i Norge.

– Hva har du å si til de som mener det er tull å satse på solenergi her oppe i nord hvor det er så mørkt og kaldt?
– Jeg skjønner jo hvorfor det høres rart ut intuitivt. Poenget er at solenergi er billig og lønnsomt på grunn av ny teknologi. Kombinert med utviklingen av lagringsteknologien, vil det absolutt være fornuftig.

– Dette er kanskje et unødvendig spørsmål til deg, men skal du ha solpanel på taket ditt?
– Jeg leier leilighet etter å nettopp ha flyttet hjem til Norge, men ønsker definitivt å se på det når det blir aktuelt.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden? Tror du energimiksen vil være annerledes enn i dag?
– Vi trenger en massiv utvikling av alle fornybare energikilder fremover, både fordi fremvoksende markeder trenger mer energi, og fordi vi må erstatte dyr og forurensende energiproduksjon med fornybar. Det betyr alle energikildene vi har i dag, i tillegg til at ny lagringsteknologi må etableres for å erstatte forurensende produksjon.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Vi må gjøre alt vi kan for å bidra til å redusere de globale klimautslippene, samtidig som vi må finne løsninger som ikke går ut over de som sliter med strømregningen. Det grønne skiftet er ikke gratis, men vi lykkes ikke hvis vi ikke har folk med oss.

– Det blir en dyr strøm-vinter og prisene har gått opp og ned som en jo-jo. Tror du vi får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Svaret er vel at de kommer til å variere mye frem til vi har gjennomført skiftet til fornybar energi og vi har funnet et mer stabilt system.

– Og hvor opptatt er du selv av å spare strøm?
– Jeg bor i en relativt ny leilighet, og bruker lite strøm fordi den krever lite oppvarming. Myndighetene bør gjøre mye mer for å skape insentiver til å investere i ENØK-tiltak. Det er kaldt i Norge, og det skal ikke være nødvendig å fryse for å spare strøm.

– Har du satt deg inn i forslaget til ny nettleie-modell?
– Jeg har forståelse for prinsippet. Men igjen, når strømforbruket er relativt lite fleksibelt for de fleste husstander, må vi se på hvordan vi kan optimalisere forbruket uten at vi skremmer folk fra å bidra til det grønne skiftet.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Jeg mener vi trenger mer vindkraft i Norge, men at utbyggingen var lite strategisk. Forhåpentligvis har vi lært og ser en smartere utbygging fremover.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– For min del er det viktigste å ta gode valg som har effekt over tid, jeg har ikke konstant dårlig samvittighet for utslipp, men når det gjelder transportmetoder og hvordan jeg bor for eksempel, velger jeg det som har lave utslipp.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Fokuset må være på hvordan vi kan omstille olje- og gassnæringen til en fornybarnæring. Vi har en unik kompetanse i verdensklasse, men da må vi bruke disse ressursene på fornybar energi, ikke pumpe opp mer olje.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Vi har en klimakrise, og da må vi utforske alle løsninger for å nå målene, inkludert karbonfangst og -lagring.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Jeg vil slå et slag for å lese litt utenfor vår egen boble, jeg jobbet ti år i Sør-Afrika før jeg startet i Scatec, og publikasjonen Daily Maverick har en fantastisk seksjon som heter Our Burning Planet med unike perspektiv.

– Og avslutningsvis - er det noe litteratur eller noen podkaster eller lignende om solenergi som du tenker folk burde få med seg?
– Jeg liker veldig godt «The Energy Transition Show», det grønne skiftet er en massiv global trend som skaper etterspørsel etter en rekke ulike teknologier, noe som også reflekterer Scatec sin reise fra solkraft til å tilby alle typer fornybar energi.