Strømsalg-konsernet Yve er ikke særlig høyt profilert. Årsaken er at strømsalget skjer under merkenavnene Polar Kraft og Kraftriket. Yve er eid av 12 lokale kraftselskaper som selger strøm under et av de to merkenavnene.

Se hele listen over eierne nederst i saken.

Fra nyttår vil Yve-konsernet ha 13 eiere. Fredrikstad Energi kjøper seg inn, og tar med seg sine fem merkevarer for strømsalg.

Fredrikstad Energi vil etter transaksjonen eie 8 prosent av Yve. Kragerø Energi var medeier i Smart Energi og blir løst ut med et kontantoppgjør.