Det er stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp) som vil vite hva det vil koste å utvide strømstøtten. Mer konkret vil han vite følgende:

– Kan statsråden estimere hvor mye det vil koste å innføre en strømstøtteordning for husholdninger, næringsliv, frivillige, og resterende strømkunder hvor staten dekker 100 prosent av strømprisen som overstiger 50 øre fra mars og ut året?

Spørsmålet er naturligvis umulig å svare på, siden ingen vet hvor høy strømprisen blir ut året. Forbruket kan man gjøre kvalifiserte anslag på, men å sette en strømpris så langt frem ville bare vært gjettinger.

– Særlig er utviklingen i kraftprisene svært usikker, da denne påvirkes av alt fra lokale værforhold til internasjonal geopolitikk, skriver næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Foto: Petter Berntsen

Nesten 24 milliarder på to måneder

Næringsministeren griper imidlertid muligheten til å illustrere hvor dyr en slik ordning ville vært. Han presenterer derfor et helt annet regnestykke.

Med utgangspunkt i Nilsen sin modell, legger Vestre inn tall fra månedene som ligger bak oss: Desember og januar. Utgangspunktet for regnestykket er altså 100 prosent støtte til alt forbruk der prisen overstiger 50 øre/kWh.

– Kostnadene ville vært på 13,5 milliarder kroner for desember 2021, og på 10,2 milliarder for januar 2022. Til sammenligning ligger kostnaden for strømstøtteordningen for husholdninger an til å bli 2,5 milliarder kroner for desember 2021, og 2,2 mrd. kroner for januar 2022, skriver Vestre.

Altså i sum 19 milliarder kroner dyrere for de to månedene, sammenlignet med dagens støtteordning.

En vesentlig forskjell er naturligvis at i den dyre modellen gis det støtte til alt forbruk, ikke bare til private husholdninger.

Hvor mye Nilsens modell ville ha kostet, må Nilsen altså gjette på selv. Da må han ta med i betraktningen at forbrukerne ikke lenger ville hatt noe incitament til å spare på strømmen etter den hadde passert 50 øre/kWh.

En statsråd som må tolkes

Regjeringen har vært forsiktig med å si noe konkret om de vil videreføre den eksisterende strømstøtteordningen, hvis strømprisen fortsetter å være høy. Ordningen gjelder i utgangspunktet bare ut mars.

Den samme Marius Arion Nilsen har tatt opp dette i et annet spørsmål, denne gang til olje- og energiministeren:

– Kan statsråden avklare om strømstøtteordningen vil videreføres utover mars også hvis strømprisene fortsatt er høye, spørs Nilsen.

Den avklaringen gir ikke Marte Mjøs Persen:

– Regjeringen følger prisutviklingen i strømmarkedet tett, og kommer til å stille opp dersom strømprisene fortsetter å være ekstraordinært høye også inn mot neste vinter, svarer hun.

Det uklare i denne formuleringen er ordene «…inn mot neste vinter». Betyr det også i sommer hvis strømprisen er høy?

Det er umulig å tolke ut fra svaret til statsråden.