I en melding fra Olje- og energidepartementet fremgår det at regjeringen torsdag sendte en lovproposisjon om strømstøtte til Stortinget.

Det er et mål om at pakken skal vedtas i Stortinget før nyttår. Ifølge departementet er det ikke så store endringer fra sikringspakken som ble lagt frem lørdag, men det presiseres at også fellesmålte husholdningsforbruk, altså borettslag, og gårdsbruk skal omfattes av ordningen.

Her gjenstår det imidlertid noe arbeide, men i proposisjonen sendt Stortinget legges ordningen frem slik at disse kategoriene kan inkluderes så raskt som mulig.

Ifølge NTB er det mye som tyder på at regjeringen vil avholde en pressekonferanse rundt dette klokken 0830. Det er foreløpig ikke bekreftet.

Europower kommer tilbake med flere detaljer rundt strømpakken.