Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Det er Frp som har levert inn forslaget. Det vil si, det er tre forslag. I svært korte trekk går forslagene ut på at strømsalg-selskapene skal bli pliktig til å informere kundene bedre.

I sin helhet lyder de slik:

  1. Sikre at strømselskapene benytter felles opplysningskriterier som gir forbrukerne mulighet til å sammenlikne ulike produkter og ta gode informerte valg.
  2. Sikre at strømselskapene informerer tydelig om hvor lenge prisen på en strømavtale minimum varer, og at informasjon om endring av pris på inngåtte avtaler gis direkte til kunden.