Allerede i april 2019 pekte Europower Energi på problemstillingen rundt hva som inkluderes av påslag