Det viser en tabell utarbeidet av Olje- og energidepartement. De har beregnet hvor mye høyere strømstøtten kunne ha vært, hvis man hadde senket taket for hvor mye forbruk man kan få støtte for.

Tabellen viser at støttetaket måtte blitt satt veldig lavt for at det skulle gitt store utslag.

Nøkkeltallene

I støtteordningen er det tre nøkkeltall.