Det viser en tabell utarbeidet av Olje- og energidepartement. De har beregnet hvor mye høyere strømstøtten kunne ha