Som Europower har omtalt ved flere anledninger, dukker det stadig opp nye kreative måter å selge strøm på og å annonsere