Europower har tidligere sjekket med Forbrukertilsynet hvorvidt Motkrafts bruk av betegnelsen «billigst» er i henhold til Markedsføringsloven. Nå opplyser tilsynet at dette ikke er i henhold til regelverket og at Motkraft sammen med Agva Kraft og NordlysEnergi, har mottatt varsel om forbudsvedtak med tvangsmulkt og varsel om overtredelsesgebyr, som følge av villedende markedsføring.

NordlysEnergi blir blant annet varslet om at sammenligningen de gjør med andre selskap på sine nettsider, ikke er i tråd med Markedsføringsloven.