Kommentar: Det er flere endringer på strømprisportalen til Forbrukerrådet. Hovedoversikten deler avtalene nå inn i spotavtaler, fastprisavtaler og andre avtaler.

Samtidig savner vi fortsatt et virkelig klart skille mellom det som er ordinære avtaler og det som er kampanjetilbud og korttidsavtaler. Denne endringen varslet Forbrukerrådet at det ville komme allerede da Europower Energi snakket med dem i august i fjor. Da gjorde Forbrukerrådet det klart at tidsavgrensede avtaler ikke vil vises i standardvisningen i prisoversikten.

– For at slike avtaler skal være med på listen, må forbrukeren aktivt velge at de skal vises, sa Pia Høst, direktør for forbrukardialog i Forbrukerrådet til Europower Energi den gangen.