Kommentar: Det er flere endringer på strømprisportalen til Forbrukerrådet. Hovedoversikten deler avtalene nå inn i spotavtaler, fastprisavtaler og andre avtaler. Samtidig