Regjeringens store havvindambisjoner blåser nytt liv i den betente debatten om elektrifisering av sokkelen. Miljøstiftelsen Zero, godt inspirert av SV, mener regjeringen nå må sørge for et hurtigspor for flytende vindturbiner som kan forsyne olje- og gassinstallasjoner direkte.

– Vi skal kutte utslippene på sokkelen med 50 prosent innen 2030. Det er ingen annen realistisk måte Norge kan nå Norges klimamål - enn hvis vi har dette tiltaket, sier Jon Evang, fagsjef for energi i Zero.