Odfjell Oceanwind og Source Galileo Norge går sammen under navnet UtsiraVIND og vil søke om å få bygge ut havvind i et av Norges to åpnede havvindområder, Utsira Nord.

Førstnevnte leverer fundamenter for flytende havvind til olje- og gassoperatører, mens Source Galileo Norge er et nyetablert selskap basert i Haugesund under ledelse av Gunnar Birkeland. Birkeland kommer rett fra sjefsstolen til Unitech Energy Group.

Selskapene skal samarbeide om å elektrifisere oljeplattformer med havvind og vil også bygge ut prosjekter i utlandet.