Den årlige lønnsanalysen til Europower Energi tar for seg topplederlønningene i 158 kraftselskap. Som vanlig er oversikten betydelig mannsdominert