Den årlige lønnsanalysen til Europower Energi tar for seg topplederlønningene i 158 kraftselskap. Som vanlig er oversikten betydelig mannsdominert med 144 menn og 14 kvinner. Det gir en kvinneandel på under 9 prosent. Av de 10 høyest lønnede topplederne er to kvinner, som tilsier en andel på 20 prosent.

Positivt er det å registrere at gjennomsnittslønnen for de kvinnelige og mannlige topplederne er omtrent lik, med i overkant av 1,6 millioner kroner for menn og i underkant av 1,6 millioner kroner i snittlønn for kvinner.