Inndelingen av Norge i fire prisområder vil trolig vedvare frem til ny overføringskapasitet over Oslofjorden er på plass. Det vil i beste fall ta fire til fem år.

Mange er kritiske til den inndelingen med fire prisområder, men Statnett så ingen andre løsninger av hensyn til driften av det samlede kraftsystemet.

– I perioder har vi nå sett at det oppstår flaskehalser fra det nye NO2-området gjennom Østlandet og over til Sverige. Dette gir store utfordringer i beregningen av handelskapasiteten, som igjen gjør at vi ikke klarer å utnytte kapasiteten i nettet maksimalt, forklarer kommunikasjonsdirektør i Statnett, Tor Inge Akselsen.

Han vil ikke være kategorisk om hvor lenge inndelingen vil vare, men bekrefter likevel at det er vanskelig å se at det vil bli noen endring før overføringskapasiteten over Oslofjorden er forbedret. Planer for dette er imidlertid kommet langt.