«Vi ser at Statkraft ikke i tilstrekkelig grad utnytter monopolselskapets fordeler.»

Riksrevisor Per-Kristian Foss om Statkraft, et selskap som ikke har monopol på noe som helst.

«Åpenbart ikke vært verdt det.»

Bladet Dine Penger om Hafslunds ordning med å betale 2 øre/kWh ekstra som forsikring mot at strømprisen ikke skal overstige 74,9 øre/kWh

«Hun har skapt klagestorm fra strømkunder.»

Nettavisen om Sigrun Eggen i GNP Energy, strømsalgselskapet som har gitt desidert flest kundehenvendelser til Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet, Elklagenemnda og NVE.

«Vi skal strekke oss, men vi kan ikke garantere at vi har kapasitet.»

NVE-sjef Kjetil Lund om behandling av detaljplaner til vindkraftverk. Alle konsesjonsgitte vindkraftverk har nå fått frist 31. desember 2021 for å komme i drift.

«De insinuerer at vi skal subsidiere våre kunder på bekostningen av kundene på Nordmøre. Det er selvfølgelig helt uaktuelt. Ikke er det lov heller. De påstandene går over alle støvleskaft.»

Mørenett-sjef Rune Kiperberg om påstanden fra nettselskapene på Nordmøre om at det vil koste dem 44 millioner kroner årlig hvis Mørenett får kjøpe regionalnett fra Statnett.