Denne saken skulle egentlig handle om den splitter nye administrerende direktøren i Hålogaland