Fremtidens klimapolitikk kan føre til at norsk vannkraft blir den store seierherren. En samordnet klimapolitikk kan gi bedre konkurransekraft og lønnsomhet for vannets rene energi.

Norsk vannkraft kan oppnå en merverdi på 18 øre/kWh i forhold til kullkraft dersom de europeiske landene i fremtiden blir enige om en felles klimapolitikk med kvotehandel og CO2-avgifter på forurensende kraftproduksjon.

– En samordnet klimapolitikk vil forskyve inntektene mellom de ulike kraftprodusentene i Europa. Vi må regne med at det vil skje til fordel for vannkraften. Derfor vil klimapolitikken få stor betydning for konkurranseevnen og strukturtilpasningene til de norske kraftselskapene, sier Eivind Magnus ved Econ Senter for økonomisk analyse.

Forskerne har forsøkt å beskrive hva som kan skje ti år frem i tid med klimapolitikken og konkurransesituasjonen til norske kraftselskaper.